Pouť Hanáků do Choliny

ZMĚNA: Pro nepřízeň počasí se v rámci Pouti Hanáků uskuteční v cholinském kostele pouze bohoslužba od 11 hodin. Putování z Loučky lesní pěšinou není v předpovídaném dešti v hanáckých krojích možné.