Vítejte na stránkách Cholinky!

Národopisný soubor CHOLINKA z Choliny se věnuje znovuoživení hanáckých tradic, písní a tanců. Soubor vznikl z iniciativy cholinských dětí a jejich rodičů v roce 1986. Ti oslovili paní Helenu Krškovou, která se stala první vedoucí a choreografkou souboru.

Domovským působištěm souboru je Cholina – malebná obec pod kopcem Rampachem, odkud pocházeli také bratři Šindlerové, známí z populárních poválečných rozhlasových pořadů jako „stréček Křópal a Jozéfek Melhoba z Břochovan“.

Soubor vznikl původně jako dětský, ale postupně se stejně jako jeho členové protancoval k dospělosti. Ve vystoupeních se nejčastěji objevují tance, písně a zvyky z Hané a tzv. Malé Hané. Náměty pro svá vystoupení čerpá soubor mimo jiné i z rodinných kronik choreografky a etnografky paní Heleny Krškové z Náměště na Hané a zpracovává je pak do jednotlivých tématických celků.

Současnou vedoucí CHOLINKY je Mgr. Hana Blažková a celý soubor je členem Hanáckého folklorního spolku (www.hanfos.cz)

IMG_6054