Rozhovor s vedoucí souboru

Dne 20. června proběhl živý rozhovor s naší vedoucí Hankou Blažkovou v Českém Rozhlase Olomouc.